Pohela Boishakh bangla sms/ Shovo Noboborsho 1421 Bangla sms with picture


  • Pohela boishakher subeccha

pohela boishakher din vor bela elish mach,alor vorta r kacha moric diye panta vat khaow boishakher ekti oitijjo


Ek plate panta vat + Ek tukra elish+
3ta kacha morich+ Ek chimti lobon+
Lal sadha pushak +Onek onek anondo.
          “Shuvo Noboborsho ”

  • Facebook Comment